Najciekawsze artykuły o nowoczesnym domu i wnętrzach

Blog

Alarmy do domu. Jaki system alarmowy wybrać?

Dom z alarmem sterowanym smartfonem
W każdym domu znajdują się wartościowe przedmioty, wymagające ochrony przed ich zagrabieniem i dewastacją. Może to być drogi, nowoczesny sprzęt elektroniczny, biżuteria, przedmioty stanowiące majątek pokoleniowy lub autentyczne dzieła sztuki, np. drogocenne obrazy na ścianach. Aby zabezpieczyć dom przed włamaniem i kradzieżą, warto zainstalować w nim system alarmowy.

Jak działa system alarmowy?

System alarmowy ma za zadanie wykrycie przesłanek o znamionach niepokojących zdarzeń zaistniałych w obrębie posiadłości. Jedną z takich okoliczności jest usiłowanie wtargnięcia na teren obiektu przez osobę nieuprawnioną. Próba wejścia czy ingerencji w system alarmowy spowoduje wytworzenie sygnału alarmowego i poprzez przekazanie go na zakodowany w pamięci numer telefonu, powiadomi o wystąpieniu zdarzenia alarmowego odpowiednie służby.

Jakie urządzenia są istotne w systemie alarmowym?

Na system alarmowy składa się zespół urządzeń monitorująco-sygnalizujących. Najważniejszą częścią jest centrala alarmowa. To ona jest odpowiedzialna za zbieranie i analizę przesyłanych sygnałów, za powiadamianie o zdarzeniach alarmowych powołane do tego służby oraz za rejestrację i archiwizację zdarzeń. Niemniej istotne są różnego rodzaju czujniki, których zadaniem jest wychwytywanie wszelkiego rodzaju ruchów i sygnałów oraz sygnalizatory, informujące za pomocą dźwięku lub sygnału świetlnego o naruszaniu ochranianej strefy. Innym niezbędnym urządzeniem są manipulatory, pozwalające na konfigurację ustawień, zarządzanie całością instalacji i monitorowanie pracy systemu. System alarmowy jest również wyposażony w dodatkowe zasilanie – akumulator – niezbędne w przypadku wystąpienia awarii elektrycznej.

Jaki system alarmowy wybrać do domu?

Najlepszym wyborem systemu alarmowego do domu będzie zamontowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu, określanego w skrócie SSWiN. System ten może monitorować zarówno sam obiekt mieszkalny, jak i jego otoczenie. Poinformuje nie tylko o otwarciu drzwi lub okien chronionego budynku, ale również o próbie ich otwarcia, a także o poruszaniu się na nieuprawnionym terenie i wszelkich podejmowanych próbach agresji w obrębie monitorowanej posiadłości. Ważną decyzją przy montażu systemu alarmowego będzie również wybór trybu jego pracy: przewodowego lub bezprzewodowego.

W systemie przewodowym wszystkie elementy muszą być połączone przewodami rozmieszczonymi w pomieszczeniach. Z tego względu decyzja o jego instalacji sprawdzi się na nowym obiekcie lub w przypadku prowadzonego generalnego remontu, zmieniającego okładziny ścienne. System bezprzewodowy nie wymaga stosowania skomplikowanego okablowania, jest łatwy i szybki w montażu, pozwala na większą swobodę przy jego instalacji. Dobrym rozwiązaniem będzie wyposażenie systemu alarmowego w monitoring wizyjny. Zastosowanie systemu kamer rejestrujących obraz daje możliwość odtworzenia przebiegu wydarzenia alarmowego, co może okazać się bardzo istotne przy identyfikacji sprawcy włamania czy napadu.

You might be interested in …