Najciekawsze artykuły o nowoczesnym domu i wnętrzach

Blog

Moje ciepło 2022 – jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła?

Pompa ciepła w pomieszczeniu gospodarczym.
Pompy ciepła w domach jednorodzinnych cieszą się coraz większą popularnością. Wychodząc na przeciw potrzebom społeczeństwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomić na przełomie I oraz II kwartału 2022 r. program “Moje Ciepło”. Będzie można zyskać od 7 do 21 tysięcy złotych dotacji na zakup oraz montaż instalacji pompy ciepła. Wsparcie finansowe będzie dedykowane właścicielom jedynie nowych budynków charakteryzujących się podwyższonym standardem energetycznym i przeznaczonych na cele mieszkalne. Będzie obowiązywała ważna zasada: najpierw inwestycja, a dopiero później wypłata.

“Moje ciepło” 2022 – do kogo jest kierowany program?

Program “Moje ciepło” jest propozycją NFOŚiGW kierowaną do tak zwanych odbiorców powszechnych, masowych, czyli konkretnie do osób fizycznych. Będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do różnego rodzaju pomp ciepła, czyli wodnych, gruntowych oraz powietrznych, a także do ogrzewania domu. Będzie można skorzystać również z połączenia instalacji ogrzewania domu z zapewnieniem mieszkańcom dostępu do ciepłej wody użytkowej. Finansowe wsparcie oferowane przez NFOŚiGW będzie udzielane jako bezzwrotna dotacja, która ma stanowić 30-45% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Kwota możliwa do uzyskania będzie się zawierała w przedziale 7-21 tysięcy złotych. To duży zastrzyk gotówki, którego celem ma być zakup oraz montaż pompy ciepła, na którą zdecyduje się użytkownik. Warto zaznaczyć, że pompy ciepła należą do źródeł ciepła, które są nowoczesne, ekologiczne i zeroemisyjne. Poprawiają jakość powietrza i przyczyniają się do osiągnięcia zamierzonych celów klimatycznych.

Program “Moje Ciepło” 2022 – ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na dofinansowanie?

Wszystkie środki, które mają być przeznaczone na obsługę programu “Moje Ciepło” pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego. Jest to nowy instrument Unii Europejskiej dedykowany dziesięciu krajom, w których upatruje się największych wyzwań podczas realizacji unijnych celów związanych z redukcją emisji CO2. Program zyskał pozytywną ocenę oraz rekomendację Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz otrzymał akceptację Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Modernizacyjnego. Budżet przeznaczony na program wynosi 600 milionów złotych, dzięki czemu wystarczy dla dużej grupy wnioskodawców. Dopłaty będą dedykowane zakupowi oraz montażowi wybranej pompy ciepła w nowym domu, który cechuje podwyższony standard energetyczny. To istotny warunek wzięcia udział w programie “Moje Ciepło”. Program jest swego rodzaju kontynuacją i uzupełnieniem programu “Czyste Powietrze”.

Dofinansowanie do pompy ciepła – kto może otrzymać dotację?

Program jest kierowany do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Dotacja dotyczy jedynie nowych budynków, co jest ważnym obostrzeniem. Jako nowy dom mieszkalny zostanie uznany budynek, na który w momencie starania się o dofinansowanie nie zostało złożone zawiadomienie o ukończeniu budowy lub nie został złożony wniosek dotyczący wydania pozwolenia na użytkowanie. To wymóg formalny, który nie zamyka całkowicie możliwości otrzymania dotacji na instalację pompy ciepła. Dofinansowanie można otrzymać na nowy dom mieszkalny jednorodzinny pod warunkiem, że informacja o ukończeniu budowy albo wniosek dotyczący pozwolenia na użytkowanie nie został złożony przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Dofinansowanie do pompy ciepła 2022 – jakie są terminy składania wniosków?

Nabór wniosków do programu “Moje Ciepło” przez NFOŚiGW jest planowany na przełom I oraz II kwartału 2022 r. Czas kwalifikacji ma być liczony w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2026 r. Osoby, które planują zakup oraz montaż pompy ciepła w nowym domu powinny mieć na uwadze ważną zasadę, która jest niezbędna do uzyskania wsparcia finansowego: najpierw powinna być inwestycja, a dopiero później refundacja. Drugim istotnym warunkiem jest uzyskanie i utrzymanie budynku o podwyższonym standardzie energetycznym. Oznacza to w praktyce, że wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię nieodnawialną pierwotną przeznaczoną na potrzeby wentylacji, ogrzewania i uzyskania ciepłej wody użytkowej powinien mieć maksymalną wartość 63 kWh/m2 powierzchni domu na rok. Dotyczy to wniosków, które zostały złożone w 2022 r. Wartość wskaźnika powinna wynosić maksymalnie 55 kWh w przypadku wniosków, które będą składane w kolejnych latach trwania programu “Moje Ciepło”.

You might be interested in …